Natasha Korecki

Natasha Korecki (Photo: WTTW/Chicago Tonight)