WBBM Itasca

WBBM transmitter (Photo: Scott Fybush/Fybush.com)